Bouw Informatie Model

Knelpunten vroegtijdig signaleren

Om intensieve samenwerking te bevorderen binnen de bouwkolom werken we met het Bouw Informatie Model, BIM. Dit digitaal 3D-model helpt ons fouten en kosten drastisch te beperken. Niet alleen Adriaan van Erk Ontwikkeling pioniert op het gebied van BIM, maar de complete Adriaan van Erk Groep.

Kosten beperken

In de bouwwereld is het maken van prototypen vrijwel onmogelijk. Goed beschouwd is de bouw zelf vaak het prototype. Met BIM bouwen we een gebouw of constructie eerst als digitaal 3D-model en databank. Deze werkwijze maakt gelijktijdig ontwerpen en realiseren mogelijk, waardoor we fouten en kostenoverschrijding vroegtijdig signaleren en tijdens de bouw kunnen vermijden. Bovendien gebruiken we deze modellen voor de presentatie aan doelgroepen, maar ook voor verkoopondersteuning.

Eén digitaal model

Om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen in de bouwsector werkt Adriaan van Erk Ontwikkeling bijvoorbeeld met Sharepoint-technologie. Hiermee maken we het model, bijvoorbeeld via internet, eenvoudig toegankelijk voor alle partijen. Alle vereiste gegevens zijn digitaal voorhanden in één bestand. Zo kan elke discipline vroegtijdig fouten signaleren en advies op maat geven.